Forældre:

I forældre er de vigtigste i jeres barns liv, og derfor også vores vigtigste samarbejdspartner. Vi ønsker en ærlig og ligeværdig dialog i samarbejdet omkring jeres børn, så jeres barn kan trives. Vi er altid opmærksomme på, at alle børn trives og har det godt i børnehaven. Hvis vi bliver usikre på om det går godt, så snakker vi med jer om det. Vi håber også, at I kontakter os, hvis I har behov for det.

Forældresamtaler:

Børnehaven holder 2 forældresamtaler, en start samtale ved 4 – 6 mdr. samtale og 1 førskolesamtale. Desuden kan der altid aftales en samtale, hvis der er behov for det.

At blive en del af forældrefællesskabet, er godt for jeres børn:

Vi oplever et stort fremmøde til forældrearrangementer. Når I har mulighed for at mødes på tværs og lære hinanden at kende til arrangementerne, opbygges et kendskab og fællesskab. Jeres børn mærker, at I har det godt med hinanden. Fællesskabet kan vare ved i mange år op gennem både børnehave tiden, også i skoletiden. Vi er glade for, at vi har interesserede og engagerede forældre, der bakker op om børnehaven i hverdagen og ved diverse arrangementer.

Fællesarrangementer er blandt andet:

Forældremøder

Sommerfest

Spis sammen aftner

Forældrekaffe

Bestyrelsen:

5 forældre valgte, 2 medarbejder rep.

Hvad forventer vi af forældrene:

Kom til os hvis der er noget I er tvivl om utilfreds med, så vi kan få redt trådene ud.

Vi forventer et samarbejde hvor alle voksne bakker op om de aftaler der laves omkring børnene.

Publiceret 10-10-2019