VÆRDIER FOR FÆLLESSKABET I NR. SØBY BØRNEHAVE:

Alle der har deres daglige gang i Nr. Søby børnehave.

  •  I Nr. Søby børnehave taler børn, forældre og medarbejdere pænt til og om hinanden
  • I Nr. Søby børnehave er alle børn, forældre og medarbejdere betydningsfulde i fællesskabet

  • I Nr. Søby børnehave er forskellighed en ressource

  • I Nr. Søby børnehave har alle voksne, forældre og medarbejdere, ansvar for fællesskabet

  • I Nr. Søby børnehave skal alle børn have mulighed for at indgå i fællesskabet

Publiceret 10-10-2019